уторак, 4. јун 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 2/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 2/19, добра - Прибор за одржавање хигијене, обликовану у четири партије

Обавештење

Документација везана за јавну набавку