понедељак, 10. јун 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку број 5/19 – Акустично зонирање Београда

Позив и документација везани за јавну набавку