среда, 12. јун 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 25/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊЕ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
без објављивања позива за подношење понуда, број 25/19 – Услуга одржавања система евиденције радног времена

Обавештење и документација везана за јавну набавку