четвртак, 20. јун 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење "ОМВ Србија"

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за заштиту животне средине
Београд, Масарикова 5

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта „ОМВ Србија“ д.о.о. Омладинских бригада 90а, Београд, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње станице за снабдевање моторних возила горивом „ОМВ ИКЕА“, на катастарској парцели број 8676 КО Врчин, на подручју градске општине Гроцка.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине, Масарикова 5, канцеларија 1108-3, XI спрат, радним данима од 10 до 12 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 03. јул 2019. године.
Обавештење се објављује на основу члана 10. ст. 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).