среда, 26. јун 2019.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

Позив за достављање понуда за ЈН 1/2019 - Услуга ангажовања лица ради омогућавања несметаног обављања комуналних делатности пре, у току и након манифестација које су од значаја за град Београд

 

Позив и конкурсна документација