среда, 26. јун 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добaра број 14/19 – Куповина тепиха, постељина и производа од текстила за потребе предшколских установа града Београда и Центра дечјих летовалишта, обликована у 2 (две) партије

Позив и документација везани за јавну набавку