четвртак, 27. јун 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику
ул. Тиршова бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 7/19 – Извођење радова на енергетској санацији Основне школе „Свети Сава” у Врчину

Позив и документација везани за јавну набавку