четвртак, 27. јун 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

oбјављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 22/19 – Хитне интервенције и редовно инвестицоно одржавање мањег обима на подстаницама, топловодној мрежи и потрошачима

Позив и документација