понедељак, 1. јул 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 
ул.Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 13/19 – Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Позив и документација везани за јавну набавку