среда, 3. јул 2019.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића број 6

Објављује

ПОЗИВ
За подношење понуда за набавку услуга број 2/2019 – Имплементација САП ЕРП решења на нивоу ИБК

Позив и документација везани за јавну набавку