среда, 3. јул 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

oбјављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 25/19 – Набавка и упумпавање гликола са искључењем система на објектима Теразије број 3 и Македонска број 22

Позив и документација везани за јавну набавку