понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 27/19 - партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштита

27. марта 43-45

објављује

Одлуку о закључењу оквирног споразума за 2. партију за јавну набавку 27/19, услуге – Одржавање хигијене објеката, по партијама

Одлука