четвртак, 11. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 5/18

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића 6

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 5/18 - Извођење радова на изградњи новог крила ДЗ „Обреновац”, Обреновац

Одлука