петак, 12. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 1/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 1/19 – Извођење радова на изградњи објекта јавне намене у оквиру платоа – Трга Славија

Обавештење

Документација везана за јавну набавку