петак, 12. јул 2019.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 1/19 – Услуга ангажовања лица ради омогућавања несметаног обављања комуналних делатности пре, у току и након манифестација које су од значаја за град Београд

Одлука

Документација везана за јавну набавку