уторак, 23. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 38/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 38/19 - Грађевински материјал 2

Одлука

Документација везана за јавну набавку