уторак, 23. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 43/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 43/19 – Извођење радова на одржавању дневног центра и клуба у ул. Војводе Степе бр. 280, Београд

Позив и документација везана за јавну набавку