уторак, 23. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 28/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 28/19- Грејни уређаји за потребе Градске управе града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку