уторак, 23. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 16/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 16/19 - Стилске столице за свечану салу у објекту у ул. Драгослава Јовановића 2

Одлука

Документација везана за јавну набавку