среда, 24. јул 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 9/19 – Kуповина енергената за потребе предшколских установа града Београда, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа на територији града Београда за грејну сезону 2019/2020, обликована у две партије

Позив и документација везани за јавну набавку