уторак, 30. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору за поступак јавне набавке број 20/19 - Штампачи и скенери

Обавештење