среда, 31. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 24/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору за поступак јавне набавке број 24/19 - Опрема за ресторане – кухиње, обликоване по партијама, за партију 1

Обавештење