четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 32/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 32/19 - Архивске полице и метални ормани

Одлука

Документација везана за јавну набавку