петак, 23. август 2019.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 17/19

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добра број 17/19 – Постављање система јавних бицикала на територији града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку