петак, 23. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 45/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 45/19 - Петогодишњи преглед стабилних инсталација за гашење пожара

Позив и документација везани за јавну набавку