петак, 23. август 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/19, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 27/19 – Одржавање хигијене објеката, по партијама, 1. партија – Одржавање хигијене пунктова за поделу бесплатних оброка

Позив и документација