петак, 23. август 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 28/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку број број 28/19 – Израда техничке документације и извођењe радова на уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора

Обавештење

Документација везана за јавну набавку