уторак, 17. септембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/19

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 37/19 - Кречење пунктова за поделу бесплатних оброка

Позив и конкурсна документација