уторак, 1. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 53/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 53/19 – Ситан кухињски инвентар

Позив и документација везани за јавну набавку