среда, 29. јануар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул.Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова број 28/19 – Извођење радова на реновирању фискултурне сале XII београдске гимназије

Позив и документација везани за јавну набавку