петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 21/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
о јавној набавци услуге број 21/19 – Припрема и дистрибуција оброка за социјално-материјално угрожене кориснике на територији града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку