четвртак, 6. фебруар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

oбјављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 29/18 – Осигурање имовине пословног простора

Позив и документација везани за јавну набавку