понедељак, 16. март 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/20

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45, Београд

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуге број 3/20 - Одржавање лифтова у Улици Душана Мађарчића Корчагина други део бр. 2-20

Позив и конкурсна