четвртак, 30. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 28/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
о јавној набавци добра – Радна одећа и обућа
(јавна набавка број 28/20)

 

Обавештење