Претраживање

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „VIP MOBILE” д.о.о.

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕНОР” д.о.о.

уторак, 11. децембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне срединe

Обавештење „ТЕЛЕНОР” д.о.о.

понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за део блока између улица Банатске, Сомборске и саобраћајнице Т6, Земун

понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР дела Врачарског платоа

понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта на КП 16460 КО Земун

понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/18