Претраживање

понедељак, 23. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/18

недеља, 22. април 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

петак, 20. април 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка

понедељак, 16. април 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕНОР” д.о.о.