Претраживање

субота, 25. фебруар 2017.

Сeкретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

субота, 25. фебруар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта, Грочанска број 25

субота, 25. фебруар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта, Грочанска број 19

петак, 24. фебруар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за доградњу фискултурне сале у комплексу ОШ „Карађорђе”

петак, 24. фебруар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на КП 2202/1 КО Нови Београд