Претраживање

четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „АЛПЛА” д.о.о.

четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење Градска општина Младеновац

среда, 21. август 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 1102 и 11023 КО Земун

среда, 21. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за управљање опасним отпадом