Претраживање

понедељак, 28. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о прекиду и одлагању раних јавних увида, јавног увида и јавне седнице

недеља, 27. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР насеља „Радиофар”, Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја

недеља, 27. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за насеље Сланци, Градска општина Палилула

петак, 25. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

четвртак, 24. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

четвртак, 24. септембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за блок између улица: Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, Врачар