Претраживање

понедељак, 27. јануар 2020.

Секретаријат за јавне приходе

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања -

недеља, 26. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „Србијагас” Нови Сад

недеља, 26. јануар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР, општина Врачар

субота, 25. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење општина Младеновац

субота, 25. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење општина Младеновац

субота, 25. јануар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Продужење рока за обављање јавног увида у нацрт ПДР дела насеља Кумодраж