Претраживање

петак, 15. фебруар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ЛУКОИЛ СРБИЈА” а.д.

четвртак, 14. фебруар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 21872 КО Звездара

среда, 13. фебруар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за управљање неопасним отпадом

уторак, 12. фебруар 2019.

Градска управа града Београда

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

уторак, 12. фебруар 2019.

Градска управа града Београда

Јавни конкурс за пријем приправника