Претраживање

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта КО Земун

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта КО Палилула

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „Telenor Common Operation”

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.