Претраживање

понедељак, 21. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом измена и допуна ПДР стамбеног насеља Алтина у Земуну, за блок Р2

недеља, 20. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР ширег подручја уз Улицу војводе Степе - фаза II

субота, 19. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

субота, 19. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „VIP MOBILE” д.о.о.

четвртак, 17. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне срединe

Обавештење „VIP MOBILE” д.о.о.