Претраживање

среда, 20. новембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта КО Чукарица

недеља, 17. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

субота, 16. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „БАНКОМ” д.о.о.

петак, 15. новембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

четвртак, 14. новембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног Џорџа Вашингтона број 56