Претраживање

недеља, 24. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт измена плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну, за блок Р2