Претраживање

понедељак, 24. септембар 2018.

Секретаријат за јавне приходе

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

недеља, 23. септембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР за део привредне зоне уз ауто-пут Београд – Нови Сад код насеља Батајница

петак, 21. септембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта на КП 3704 КО Врачар

петак, 21. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И ТРАНСПОРТ ПИЉАН КОМЕРЦ ДОО БОЉЕВЦИ”

четвртак, 20. септембар 2018.

Градско правобранилаштво града Београда

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

среда, 19. септембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на КП 3448 КО Нови Београд, Војвођанска број 12