Претраживање

среда, 29. јануар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта „Gramax”

понедељак, 27. јануар 2020.

Секретаријат за јавне приходе

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања -

недеља, 26. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „Србијагас” Нови Сад

недеља, 26. јануар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР, општина Врачар