Претраживање

понедељак, 5. новембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење

недеља, 4. новембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР за подручје између улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића

четвртак, 1. новембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о нацрту решења о издавању интегрисане дозволе

уторак, 30. октобар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „VIP MOBILE” д.о.о.

понедељак, 29. октобар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у ПДР за комплекс „Virginia”

недеља, 28. октобар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „„PROMIST” д.о.о.