Претраживање

среда, 13. јун 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објеката на КП 2432 КО Стари град

среда, 13. јун 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕНОР” д.о.о.

среда, 13. јун 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „КНЕЗ ПЕТРОЛ” д.o.o.

среда, 13. јун 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за управљање опасним отпадом

уторак, 12. јун 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „DIS GUMA” д.о.о.

понедељак, 11. јун 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.