Претраживање

уторак, 10. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу

понедељак, 9. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „VIP MOBILE” д.о.о.

понедељак, 9. септембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид за потребе израде Измена и допуна ПДР насеља Батајница, за део улице Нова 47

понедељак, 9. септембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава

понедељак, 9. септембар 2019.

Градска управа града Београда

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места