Претраживање

недеља, 24. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт измена плана детаљне регулације стамбеног насеља Алтина у Земуну, за блок Р2

субота, 23. мај 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕНОР” д.о.о.

субота, 23. мај 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

субота, 23. мај 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење Градска општина Младеновац

петак, 22. мај 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

петак, 22. мај 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

среда, 20. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација урбанистичког пројекта за комплекс ТC 220/110KV „Београд3”