Претраживање

петак, 21. фебруар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 43/18

петак, 21. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 88/19

петак, 21. фебруар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 35/19

петак, 21. фебруар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 32/19

петак, 21. фебруар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 44/19

петак, 21. фебруар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 33/19

петак, 21. фебруар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 32/19