Претраживање

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 74/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 28/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 75/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 75/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 80/18

четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/18