Претраживање

понедељак, 22. октобар 2018.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 10/18

понедељак, 22. октобар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 10/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 10/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 60/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 61/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/18