Претраживање

петак, 19. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/19

петак, 19. јул 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 4/19

петак, 19. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 14/18

петак, 19. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

четвртак, 18. јул 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 6/19

четвртак, 18. јул 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/19

четвртак, 18. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 39/18