Претраживање

петак, 30. октобар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о обустави поступка јавне набавке услуга број 14/20

петак, 30. октобар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга број 16/20

петак, 30. октобар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга број 15/20

петак, 30. октобар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга број 13/20

петак, 30. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку број 24/20

четвртак, 29. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 54/20

четвртак, 29. октобар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 21/19