Позиви, обавештења и претходна обавештења | Град Београд

Претраживање

петак, 17. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/18

петак, 17. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 36/18

петак, 17. август 2018.

Секретаријат за инспекцијске послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/18

петак, 17. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 27/18

петак, 17. август 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/18

петак, 17. август 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 24/18

петак, 17. август 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 24/18