Претраживање

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 6/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 11/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 12/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 49/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 61/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 8/17