Претраживање

понедељак, 21. јануар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 34/18

понедељак, 21. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 90/18

понедељак, 21. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 10/18

петак, 18. јануар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 9/2018

петак, 18. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 21/18

петак, 18. јануар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 23/18

петак, 18. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 66/18