Претраживање

уторак, 2. октобар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 7/18

уторак, 2. октобар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/18

понедељак, 1. октобар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/18

понедељак, 1. октобар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 34/18

понедељак, 1. октобар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 9/18

понедељак, 1. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 59/18

понедељак, 1. октобар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/18