Претраживање

понедељак, 26. јун 2017.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 8/17

понедељак, 26. јун 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/2017

понедељак, 26. јун 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 16/17

понедељак, 26. јун 2017.

Секретаријат за информисање

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 2/17

понедељак, 26. јун 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 9/16

петак, 23. јун 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/17

петак, 23. јун 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/2017