Позиви, обавештења и претходна обавештења | Град Београд

Претраживање

петак, 27. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 58/18

петак, 27. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/18, партија 2

петак, 27. јул 2018.

Секретаријат за културу

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1/18

четвртак, 26. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 51/18

четвртак, 26. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/18

четвртак, 26. јул 2018.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/18

четвртак, 26. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/18