Претраживање

понедељак, 29. октобар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/18

понедељак, 29. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 77/18

петак, 26. октобар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/18

четвртак, 25. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 66/18

четвртак, 25. октобар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/18

среда, 24. октобар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/18

среда, 24. октобар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/18