Претраживање

уторак, 26. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 59/17

уторак, 26. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/17

уторак, 26. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 33/17, партије 1 и 2

уторак, 26. децембар 2017.

Скупштина Града Београда

Решење о именовању директора ЈП „Путеви Београда”

уторак, 26. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 68/17