Претраживање

понедељак, 22. јул 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 14/19

понедељак, 22. јул 2019.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19

понедељак, 22. јул 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/19

петак, 19. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/19

петак, 19. јул 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 4/19

петак, 19. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 14/18

петак, 19. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19