Претраживање

уторак, 25. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 21/18, партија 1

уторак, 25. септембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/18

уторак, 25. септембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/2018

понедељак, 24. септембар 2018.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/2018

понедељак, 24. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 50/18

понедељак, 24. септембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1/18

понедељак, 24. септембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 30/17