Претраживање

понедељак, 19. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 24/19

понедељак, 19. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 9/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 44/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 43/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за здравство

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/19

петак, 16. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 9/19