Претраживање

понедељак, 25. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 5/17

понедељак, 25. децембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 20/17

понедељак, 25. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 12/17

понедељак, 25. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 46/17

понедељак, 25. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 48/17, партија 4

петак, 22. децембар 2017.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/17

четвртак, 21. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 63/17