Претраживање

понедељак, 24. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 95/18

понедељак, 24. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 16/18

понедељак, 24. децембар 2018.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 5/17

понедељак, 24. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 31/18

понедељак, 24. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/18, партија 1

понедељак, 24. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 50/17, партија 5

петак, 21. децембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 37-18