Претраживање

понедељак, 28. август 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/17

петак, 25. август 2017.

Секретаријат за јавне приходе

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/17

среда, 23. август 2017.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/17

понедељак, 21. август 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/17