Претраживање

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/2018

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлуку о закључењу оквирног споразума за јавну набваку број 18/18

четвртак, 27. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/18

четвртак, 27. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/18

уторак, 25. септембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/18

уторак, 25. септембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/2018

петак, 21. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 34/18