Претраживање

петак, 27. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/17

петак, 27. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/17

петак, 20. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 58/17

петак, 20. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 52/17