Претраживање

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 45/19

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/19, партија 1

четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/19

среда, 21. август 2019.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/19