Претраживање

четвртак, 20. септембар 2018.

Секретаријат за инспекцијске послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/18

четвртак, 20. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 17/18

четвртак, 20. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/18