Претраживање

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 60/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 61/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 21/18, партија 1

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 21/18, партије 2 и 3

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 12/18

петак, 19. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 53/18