Претраживање

уторак, 19. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/17

понедељак, 18. септембар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 3/17

понедељак, 18. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 41/17

понедељак, 18. септембар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/17

петак, 15. септембар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/17

петак, 15. септембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/17

петак, 15. септембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/17