Претраживање

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/17