Претраживање

понедељак, 10. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/18

понедељак, 10. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 8/18

понедељак, 10. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 41/18

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 60/18

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/18

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 7/18, партије 1 и 4

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 46/18