Претраживање

понедељак, 10. април 2017.

Канцеларија за младе

Позив за подношење понуда за јавну набавку број Н-1/17

понедељак, 10. април 2017.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 30/16

понедељак, 10. април 2017.

Секретаријат за енергетику

Одлука о додели уговора за јавну набавку 2/17

петак, 7. април 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 16/16 – партија 1

петак, 7. април 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 8/16

петак, 7. април 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Захтев за заштиту права за јавну набавку 1/17