Претраживање

петак, 17. март 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 85/16

петак, 17. март 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 86/16

петак, 17. март 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 85/16

четвртак, 16. март 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку 16/16, партија 1

четвртак, 16. март 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 16/16, партија 2

четвртак, 16. март 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку 8/16

среда, 15. март 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/17