Претраживање

понедељак, 9. септембар 2019.

Секретарија за јавни превоз

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 8/19

понедељак, 9. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 26/19

понедељак, 9. септембар 2019.

Секретаријат за информисање

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/19

понедељак, 9. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 47/19

понедељак, 9. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 37/19

петак, 6. септембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 35/19

петак, 6. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 28/19