Претраживање

среда, 11. јул 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 20/18

уторак, 10. јул 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/18

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 32/18

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 7/18

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 42/18

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/18

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 21/18