Претраживање

уторак, 17. октобар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о обустави поступка јавне набавке број 5/17

уторак, 17. октобар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку 2/16

понедељак, 16. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 23/17 - Електро-материјал

понедељак, 16. октобар 2017.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 3/17

понедељак, 16. октобар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/17

понедељак, 16. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/17

понедељак, 16. октобар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 13/17