Претраживање

петак, 12. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за јавну набавку добра 14/17 – Уређаји за климатизацију

петак, 12. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 2/17

четвртак, 11. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/17

четвртак, 11. мај 2017.

Секретаријат за привреду

Одлука о додели уговора за јавну набавку 1/2017

четвртак, 11. мај 2017.

Секретаријат за енергетику

Одлука о додели уговора за јавну набавку 1/17

уторак, 9. мај 2017.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/17