Претраживање

четвртак, 6. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/18, партије 1, 2, 3 и 4

четвртак, 6. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/18

четвртак, 6. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 27/18

четвртак, 6. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 8/18

среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/18

среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 29/18

среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 63/18