Претраживање

петак, 8. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 42/17

петак, 8. децембар 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 4/17

петак, 8. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 50/17, партије 3, 6, 7 и 8

четвртак, 7. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 62/17

четвртак, 7. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 48/17, партија 5

четвртак, 7. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 44/17