Претраживање

уторак, 6. новембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 48/18

уторак, 6. новембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 61/18

уторак, 6. новембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 74/18

уторак, 6. новембар 2018.

Секретаријат за саобраћај

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 16/18

понедељак, 5. новембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 14/18

понедељак, 5. новембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/18

понедељак, 5. новембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/18