Претраживање

уторак, 12. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 56/18, партија 3

уторак, 12. март 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 20/18

уторак, 12. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/19

понедељак, 11. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 90/18

понедељак, 11. март 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 17/18

понедељак, 11. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 53/18

понедељак, 11. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 82/18