Претраживање

понедељак, 13. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Oдлука о обустави поступка за јавну набавку број 18/19

понедељак, 13. мај 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 50/18

понедељак, 13. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/19

понедељак, 13. мај 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/19

понедељак, 13. мај 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/19