Претраживање

четвртак, 3. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 80/18

четвртак, 3. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 97/18

четвртак, 3. јануар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 26/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 17/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 28/18