Претраживање

петак, 2. новембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 31/17

петак, 2. новембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 13/18

петак, 2. новембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/18

петак, 2. новембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 48/18

петак, 2. новембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/18

петак, 2. новембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне срединe

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 1/18