Претраживање

четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 48/17, партије 2, 4 и 5

четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/17

четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 48/17, партије 1 и 3

четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку 2/17

четвртак, 30. новембар 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 9/17

среда, 29. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 41/17, партија 1

среда, 29. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 41/17, партија 3