Претраживање

петак, 27. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 31/18

петак, 27. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19, партија 4

петак, 27. децембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 66/19

петак, 27. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 55/19

четвртак, 26. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/19

четвртак, 26. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 85/19

четвртак, 26. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 61/19