Претраживање

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 82/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 5/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/2018

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обаввештење о додели уговора за јавну набавку 6/2018

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 77/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/2018

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 89/18