Претраживање

уторак, 28. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/18

уторак, 28. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/18

уторак, 28. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 42/18

уторак, 28. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 40/18

понедељак, 27. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/18

понедељак, 27. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 19/18

понедељак, 27. август 2018.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 4/18