Претраживање

уторак, 26. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 40/18

уторак, 26. јун 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/18

уторак, 26. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 2/18

уторак, 26. јун 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/18

уторак, 26. јун 2018.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 5/17

уторак, 26. јун 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 6/18

понедељак, 25. јун 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/17